Den Danske Salmebog 2003

Vedr. den nye Salmebog havde Kirkeministeriet inviteret et mindre antal
kirke-komponister til at komponerer nye melodier til nye tekster.
Tekstgrundlag fra:
Holger Lissner:                  Der er en vej, som vi alle går alene,   LM melodi d-mol
K.L: Aastrup:                       Det er, hvad Guds kirke i håbet véd,  LM melodi B-Dur
Hans Anker Jørgensen: Min Gud, min Gud, hvorfor har dun forladt mig,  LM melodi C-Dur
Jørgen Michaelsen          Vort liv er blevet reddet,   LM melodi D-dur og d-mol
( ingen af de indsendte melodier fandt anvendelse

Forslag til  ny salmebog

Betænkning afgivet af den af Kirkeministeriet 5, januar 1993 nedsatte Salmebogskommission
Bind I Indledning – Salmer – Bønner og tekster )
Bind 2 Enstemmige melodier(Betænkning nr. 1381.

Afsnittet: Bibelske salmer og lovsange til kirkeårets gudstjenester var på i alt 18 salmer.
Heri medtaget 3 bidrag fra LM:
Salme 24, 7-10                                     Løft jeres hoveder, I porte, nr 402
Salme 104, 1b, 2, 4, 24, 27-30, 33 Min Herre, min Gud, du er stor, nr. 411
Salme 8, 2-9                                          Herre, vor Herre! hvor herligt er dit navn,  nr 412 

Pga. for overvældende stofmængde, måtte afsnittet med bibelske salmer desværre udgå.