Bibelske psalmer / Psalms

Title, Antifon, Psalmodi

Title:   Tidsskrift for kirkelig fornyelse, 7- årgang nr. 1-2 (112976)
Publisher   Ole Skærbæk Madsen

Words   Psalm   8, 2-9  Herre, hvor herligt er dit navn (1975)
Words   Psalm 24          Hosiana, Kristus, ærens konge, drager ind i Jerusalem (1975)
notes: recitationstone: Axel Madsen
Words   Psalm 90          Hav medynk med dine tjenere, Herre (1975)
Words   Psalm  104       Min sjæl, lov Herren. Halleluja. (1975)
notes: recitationstone: Axel Madsen
Words   Psalm 92           De retfærdige vidner om Herrens nåde
notes: recitationstone: Axel Madsen
Words   Psalm 95           Herren er vor Gud, og vi er det folk, han vogter. Halleluja (1975)
notes: recitationstone: Axel Madsen

(På opfordring blev følgende Psalmer fremsendt til Salmebogskommissionen, der alle er nyredigeret grundet den nye tekstoversættelse:

Psalm 8, 2-9      Herre, hvor Herre, hvor herligt er dit navn over hele jorden (1975/11993)
Psalm 22, 1-2, 8-9, 15-16, 19-20 Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig (1983)
Psalm 24, 1-10     Hosianna, Kristus, ærens konge, drager ind til Jerusalem
Psalm 33, 1-12     Bryd ud i jubel for Herren. Lovsang er dejlig for de retfærdige (1983)
Psalm 33, 13-22   Herren ser ned fra Himlen, Han ser alle, der bor på jorden (1983)
Psalm 90, 1-12      Hav medynk med dine tjenere, Herre (1975)
Psalm 90 12, 14-17  Tak Herren, for han er god. Hans trofasthed varer til evig tid! (1979)
Psalm 92, 2-9 13-16 De retfærdige vidner om Herrens nåde (1976)
Psalm 95, 1-7a  Herren er vor Gud, og vi er det folk han vogter (1975)
Psalm 104, 1-6, 12-15 Min sjæl, pris Herren! Halleluja! (1976)
Psalm 108, 1, 47-48 Tak Herren, for han er god. Hans trofasthed varer til evig tid (1979)
Psalm 115   Halleluja! Halleluja! Halleluja! (1984)
Psalm 135   Fra Zion være Herren lovet, han, som bor i Jerusalem! (1979)
Psalm 145   Over hele jorden er Herren den højeste konge! (1983
Psalm 146   Halleluja. Halleluja. Pris Herren, pris Herren , min sjæl. (1981)
Psalm 147   Lovpris Herren, Jerusalem, pris, om Zion, din Gud! (1983)

Title   129 Salmer, 3. salmebogstillæg  til DDS (1981)
Publisher   Edition Lohse
Psalm 8, 2-9   Herre, hvor herligt er dit navn på den vide jord (1975) No. 983
Psalm 90         Hav medynk med dine tjenere, Herre (1975) No. 985

Title   Gudstjenesteordning til Den Danske Folkekirke, Meloditillæg I-II )1994)
Publisher   Det Kgl. Vajsenhus´Forlag
Psalm  8, 2-9    Herre, hvor herligt er dit navn over hele jorden (175/1993)

Title   Melodier til Tillæg til Den Danske Sakmebog (1994). DDS No. 915, DDK No. 143
Publisher   Det Kgl. Vajsenhus´ Forlag
Psalm 8, 2-9    Herre, hvor herligt er dit navn over hele jorden (1975/1993)