Finland

Publisher   Cantando Musikkforlag A/S, Stavanger, Norge
ajour 2017 06 30
13 udgivelser

Organ choral and hymn preludes to The Finish Choral Book
Finish publication: Alkusoittokokoelma

No. and rank in publishing, transposing (+), year and title:
23   III        2010   En rose jeg skyde
30   XIV    2009   Dejlig er jorden
87                              Jesus, ja han alene
162  III      2013   Kristus-kuningas
169  I         2013   Musti, Herre Kristus pyhä
193  III      2015  Autuuden ja armon  sana
201b VIII 2014 Tänne, Jeesus, tulimme
202                          Jesus, sana elämän
211                           Oi Herra, kiitos sanastasi
213b I       2014   Taas kutsut meidät tempplistä arkeen
219    I       2015   Kasteen  kirkas vesi  on
245   XVI 2013   Hvo ikkun lader Herren råde
333    I       2015   Kiitä  tä Herraa, sieluni
547   III     2018   Joka aamu armo uus
631a II      2014   Oi Herra, jos mä matkamies maan
631b V     2014   Oi Herra, jos mä matkamies maan

Composer, organist and precentor